Liên hệ

Địa chỉ

B5 khu công nghiệp Phong Khê 1 , phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

Email

congtygiaythanhha@gmail.com

Số điện thoại

0982825445

Sản phẩm nổi bật

Xem sản phẩm